Tjänster

Vi gör det möjligt

Tjänster

Vi har fantastiska belysningsarmaturer och utmärkta tjänster. Det enklaste sättet att uppdatera din belysning är att kontakta oss. Vi guidar dig genom hela processen. Servicehelheten innehåller kartläggning av objektet, belysnings- och ändringsplaner, definiering av projektets finansiering, monteringsarbete, ibruktagning samt uppföljningsarbeten. Varje delområde utgörs av mindre enskilda tjänster som måste införskaffas separat.

När en kostnadseffektiv lösning är som enklast kan den genomföras utan någon startinvestering, med de förmåner man erhåller genom energibesparingarna.


1. Objektets kartläggningsfas

 • Standard och kvalitet på den befintliga belysningen verifieras och uppmäts
 • Livslängd, service- och driftskostnader för befintlig belysning kartläggs
 • Energiförbrukningen för den befintliga belysningen beräknas
 • Omfattning och mål för eventuellt projekt kartläggs
 • Övriga renoveringsbehov för projektet analyseras och projektets lönsamhet uppskattas
 • Kvalitetskrav och standarder som satts upp för objektet utreds
 • Kundens och objektets övriga behov utreds

2. Belysnings- och renoveringsplaner

 • En belysningsplan i enlighet med standarderna utarbetas.
 • Alternativt kan man utarbeta en belysningsplan som grundar sig på de mål som kunden själv har definierat.
 • Effekterna av belysningsförändringarna på befintlig eldistribution eller styrsystem presenteras, man strävar efter att förverkliga ändringsplanen i samarbete med kundens eldistributör eller vid behov används LumiTar Oy:s kunniga samarbetspartners.
 • En utredning om projektets helhetskostnader utformas, en lönsamhetskalkyl genomförs och projektets återbetalningstid beräknas genom användnings- och servicekostnaderna som påverkar besparingarna.

3. Projektets finansiering

 • Vi hjälper kunden i utarbetandet av energistödansökan genom att erbjuda täckande utredningar, projektplaner och kalkyler
 • Vi möjliggör anskaffning av belysningslösningar genom energi- och underhållsbesparingar istället för startinvesteringar. Skjut inte upp anskaffningen för länge i onödan, utan genomför köpet via en finansieringslösning med vårt samarbetsnätverk
 • Vi har även möjlighet att erbjuda finansieringslösningar vid behov.

4. Montering och ibruktagning

 • Entreprenadarbetet kan utföras tillsammans med kundens egen samarbetspartner eller med LumiTar ALT Oy:s samarbetsnätverk
 • Demontering av gamla installationer
 • Återvinning av demonterings- och avfallsmaterial
 • Installation av nya armaturer samt övriga nödvändiga förändringar
 • Ibruktagningsarbeten och monteringsgranskningar
 • Mätning av belysningsnät och verifiering av uppkomna energibesparingar
 • Dokumentation av installationer

5. Servicegaranti

 • LumiTar Oy:s armaturer har alltid minst fem (5) års garanti i enlighet med våra garantivillkor
 • Som option kan vi erbjuda tilläggsgaranti på upp till 10 år
 • Eftersom vi tillverkar våra produkter själv, kan vi även erbjuda fullständiga servicetjänster och ett täckande reservdelssortiment
 • Vi värdesätter våra kunder, och vill gärna fortsätta betjäning efter att ha levererat belysningen.

Information

Vi är ett finländskt företag som producerar ljus med Array LeS®-teknologin.

Vi har utvecklat innovativa belysningsarmaturer och effektiva värmeöverföringslösningar som revolutionerar det traditionella belysningstänkandet.

Adress

LumiTar Array Lighting Technology Finland Oy
Hovrättsesplanaden 23
65100 Vasa, Finland
Tel. +358 45 178 0360
info@lumitar.fi
förnamn.efternamn@lumitar.fi